Trainers en Hulplesgevers

JUDO CLUB EERNEGEM

Aangesloten Vlaamse Judofederatie Club nummer 3145

Trainers en hulplesgevers

In de Club wordt er onderricht gegeven door drie trainers en één hulplesgever.

Deze mensen beschikken over de nodige ervaring en volgen bijscholingen via de Vlaamse Judofederatie.

Elke Judoka, zowel competitief als recreatief, krijgt de volledige aandacht.

Hieronder worden de hoofdtrainer en hulplesgevers voorgesteld.


DERAMAUT Didier
DERAMAUT Didier
Trainer A - 2° DAN
VANDEN BERGHE Brian
VANDEN BERGHE Brian
Instructor B - 1° Dan
DELAERE Loïs
DELAERE Loïs
Initiator - 1° Dan
VERWICHTE Yves
VERWICHTE Yves
Hulplesgever - 2° Dan

Wekelijks zijn er drie trainingen voorzien:


Maandag:

  • van 18:00 uur tot 19:00 uur (- 12 jaar)
  • van 19:00 uur tot 20:30 uur (+ 12 jaar)


Woensdag:

  • van 18:00 uur tot 19:00 uur (- 12 jaar)
  • van 19:00 uur tot 20:30 uur (+ 12 jaar)


Vrijdag:

  • van 18:00 uur tot 19:00 uur (- 12 jaar)
  • van 19:00 uur tot 20:30 uur (+ 12 jaar)


Kleuterjudo:

  • gaat elke woensdag door van 17:00 uur tot 18:00 uur


Gans het jaar door kan men vier maal gratis les volgen. De vereiste documenten kunnen ter plaatse

ingevuld worden.


Trainingen die niet doorgaan wegens bv. verlof, worden tijdig aangekondigd via de Facebookpagina. 




Reglement JC EERNEGEM


Orde en tucht op de mat 

 

Respecteer steeds je partner. 

 

Bij het betreden van de judomat, groeten we staande om de plaats, de leraar en de leerlingen te groeten (ritsu-rei). Bij het verlaten van de mat groeten we eveneens. 

 

We zijn steeds op tijd voor de training. Ben je toch te laat, dan wacht je aan de zijkant tot de trainer toelating geeft om de mat te betreden. Daarna begroet je de trainer met een staande groet (ritsu-rei).

 

De geknielde groet (za-rei) gebruiken we om de leraar te groeten aan het begin en het einde van de les.

 

Aan het begin en einde van een oefening groet je je partner op een correcte (za-rei/ritsu-rei) manier

 

Op de mat heerst orde. We vermijden onnodig spreken. We trainen gedisciplineerd en luisteren

 naar de trainer.

 

We eten niet op de mat.

 

Oefen je niet, om bijvoorbeeld naar de uitleg van de trainer te luisteren, dan blijf je rechtstaan. 

Je leunt nergens tegen aan. 

 

Leggen de leraar en/of hogere graden iets uit, dan let je op en ben je aandachtig.

 

Gedurende de oefeningen respecteren we steeds de technische basis van het judo. 

 

Je mag gebruik maken van de verbandkist. Hiervoor roep je de hulp in van de trainer of een door de trainer aangewezen persoon. 

 

Vermijd wedstrijdjudo tijdens de trainingen, tenzij dit expliciet word gevraagd, 

 

RESPECT voor trainers, mede judoka’s en materiaal is van zeer groot belang. 

Dit beperkt zich niet tot de tatami en binnen de muren van de dojo. Ook daarbuiten gedragen we ons een judoka waardig. Incidenten buiten de eigen dojo zullen eveneens worden gesanctioneerd

 

Lichaamsverzorging 

 

• Nagels van je handen en voeten zijn steeds kort en zuiver. 

 

• Je verzorgt je lichaam. 

 

Je draagt geen juwelen of scherpe voorwerpen : oorbellen, piercings en andere

  lichaamssieraden   doe je steeds uit.

 

• Dames en heren dragen lang haar samengebonden

 

• Haren worden regelmatig gewassen om hygiënische redenen

 

• Verwondingen verzorg je onmiddellijk. Oudere verwondingen moeten op voorhand (= thuis)

   verzorgd en verbonden zijn. Bij grote wonden met een grote kans op bloeden train je om

   hygiënische redenen niet mee. Zo laat je de wonde ook voldoende genezen. 

 

• Na de training neem je een douche.

 

Medische problemen worden gemeld aan de trainer, dit ter beschreming van de judoka zelf 

  alsook de trainingspartners. 

 

Judogi en judokledij

 

• De Judogi (judokledij) hou je proper. 

 

De Judogi moet steeds de correcte afmetingen hebben :      

    mouwen tot aan de polsen 

    broek tot aan de enkels 

    vest moet 15 à 20 cm onder de gordel uitsteken

 

Judogordel wordt behoorlijk geknoopt. Kan je dit als startende judoka niet, dan vraag je dit 

  aan een trainer.

 

Vrouwelijke judoka's dragen steeds een witte T-shirt onder de judogi. Jongens dragen geen 

  T-shirt. 

 

Naast de tatami 

 

• Naast de tatami draag je steeds pantoffels.

 

Sieraden, horloges, GSM, (computer)spelletjes of andere (dure) gadgets berg je het best 

  veilig op zodat je ze niet kan vergeten na de training of ze niet kunnen “verdwijnen”. De club 

  en trainers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen of verlies. 

 

Na de training kleed je je zo snel mogelijk aan en verlaat je de kleedkamer. De kleedkamers

  zijn geen speelplaats !

 

• Tijdens de trainingen is er ten allen tijde stilte op en naast de mat. 

 

Ouders

 

De ouders mogen de lessen volgen doch worden gevraagd stil te zijn tijdens de lessen. 

Het is voor de lesgevers anders moeilijk om boven het lawaai uit te komen en de judoka’s de nodige technieken aan te leren.

U wordt gevraagd geen telefoongesprekken te voeren in de zaal of de les op andere wijze te storen.;

U geeft geen instructies aan uw kind dat op de judomat staat, of komt niet tussen bij eventuele voorvallen, dit is de taak van de trainers!

De trainers staan open voor alle suggesties of bespreking van incidenten die door hun niet werden waargenomen doch waar zij werden op gewezen.

 

Didier DERAMAUT

Hoofdtrainer